Chúng ta không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng tích cực của những phát minh thời đại 4.0 trong nhiều ngành hàng, trong đó không thể không kể đến lĩnh vực vận chuyển hàng hóa.