Chính sách vận chuyển NEWTRAN

Các điều khoản dưới đây được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi giữa khách hàng và NEWTRAN. Các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ được hai bên bàn bạc và cùng giải quyết một cách minh bạch, linh động nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng được tốt nhất.