Trong vận chuyển, hàng hóa được phân làm hai loại là hàng phổ thông và hàng cồng kềnh. Để biết hàng hóa của bạn thuộc hàng phổ thông hay hàng cồng kềnh, cùng đọc và tìm hiểu về quy định hàng cồng kềnh của Newtran ở bài viết này nhé.