Order hàng Anh hay gọi cách khác là order hàng UK là cách bạn đặt mua hàng tại Anh về Việt Nam (trên các website thương mại điện tử, một shop hay kênh bán hàng nào đó), cách này giúp bạn có thể mua cho mình những hàng MADE IN UK.