Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không biết thủ tục như thế nào?

Bạn được yêu cầu kê khai hóa đơn hàng hóa?

Bạn không biết hóa đơn dùng để làm gì?

Bạn thắc mắc những hàng hóa không phải mua mới và không có hóa đơn liệu có được vận chuyển về Việt Nam không?

Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây.