Từ xưa đến nay, vải Hàn Quốc được biết đến với chất lượng và mẫu mã đa dạng. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp hay shop may mặc lựa chọn order vải Hàn Quốc về Việt Nam để sản xuất. Chính vì vậy đã từ lâu, NEWTRAN đã hỗ trợ dịch vụ vận chuyển vải Hàn Quốc về Việt Nam nhanh chóng và đơn giản.