Khi quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của NEWTRAN thì đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với các điều khoản của NEWTRAN dưới đây: