Vậy nên, NEWTRAN đưa ra quy định mới trong cách tính trọng lượng tính giá như sau: